JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

VILKÁR FOR ANVENDELSE LÆS DISSE VILKÁR GRUNDIGT fordi de indeholder vigtige oplysninger om rettigheder og forpligtelser SAMT BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER, FOR DIG. Disse vilkár gælder for Deres brug af og besøg pá bluezircons.com (ogsá kaldet "dette website"). Du anerkender, at du er helt klar over indholdet af disse vilkár og pá browsing, visning eller i nogen andre máder ved hjælp af indholdet af denne hjemmeside, accepterer du at være bundet af og acceptere disse vilkár og betingelser. 1. PRIVATLIV Se vores privatlivspolitik, som beskriver vores politik om brug og beskyttelse af personlige oplysninger, pá bluezircons.com. 2. Elektronisk kommunikation 2.1. Nár du besøger bluezircons.com eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag pá dette website. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav om, at sádan kommunikation skal være skriftlig. 2.2. Karakteren af elektronisk kommunikation betyder, at din kommunikation kan være modtagelige for data korruption, aflytning og forsinkelser. Hverken denne hjemmeside eller dets partnere, eller nogen af deres officerer, direktører eller medarbejdere, agenter, tredjeparts indholdsudbydere, købmænd, sponsorer, licensgivere eller lignende, berettiger kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til vores tjenester, og drift af dette website kan blive forstyrret af en lang række faktorer uden for vores kontrol. 2.3. Vi garanterer ikke, at denne hjemmeside, dets servere, eller e-mails sendt fra denne hjemmeside er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Du accepterer at have eneansvar for tilstrækkelig beskyttelse af dine data og / eller udstyr anvendt i forbindelse med denne hjemmeside og vil ikke kræve imod os for mistede data, re-run tid, data korruption, kommunikation aflytning, unøjagtige output, arbejde forsinkelser eller mistet overskuddet fra enhver brug af denne hjemmeside. 3. COPYRIGHT 3.1. Alt indhold pá denne hjemmeside, sá som tekst, grafik, logør, knapikoner, billeder, lyd- eller videoklip, digitale downloads, data, og software, tilhører bluezircons.comeller leverandører og er beskyttet af Hongkong og internationale love om ophavsret. 3.2. For at fá vist indholdet af denne hjemmeside, er du ikke tilladt at downloade, vise, post, optage, "spejl", duplikere, kopiere, videresende, videredistribuere, kommercielt udnytte, reproducere eller genudgive nogen del eller aspekt af denne hjemmeside eller oplysninger, der findes pá dette websted, i nogen form, pá nogen som helst máde, hvad enten elektronisk, mekanisk, optagelse, fotokopiering, fotografiske midler eller pá anden máde. 4. LICENS OG ADGANG 4.1. bluezircons.com giver begrænset licens til at gøre personlig brug af dette websted. Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette website eller dets indhold; enhver indsamling og anvendelse af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette website eller dets indhold; enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre web; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer. Denne hjemmeside eller dele af denne hjemmeside má ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller pá anden máde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra bluezircons.com. 4.2. Det er ikke tilladt at anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logo/er, eller andre ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra bluezircons.com og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at bruge META-tags eller anden "skjult tekst" udnytte bluezircons.coms navn eller varemærker uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra bluezircons.com. Enhver uautoriseret brug ophæver omgaænde tilladelse eller licens givet af bluezircons.com. 5. DIN KONTO Hvis du bruger denne hjemmeside, er du ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der mátte forekomme under din konto. 6. Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold 6.1. Besøgende má tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; send e-postkort og anden kommunikation; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmál, og anden information, sá længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, ærekrænkende, krænkende for privatlivets fred, overtræder andres rettigheder, eller pá anden máde skadelige for tredje person eller gruppe eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame, kædebreve, masseforsendelser, eller nogen form for "spam". Du bør ikke bruge falsk e-mail adresse, udgive dig for en person eller enhed, eller pá anden máde vildlede med hensyn til oprindelsen af et kort eller andet indhold. bluezircons.com forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sádant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale. 6.2. Sáfremt du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du bluezircons.com og dets partnere en non-eksclusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte , skabe afledte værker fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden pá et vilkárligt media. Du giver bluezircons.com og dets partnere retten at bruge det navn, du sender i forbindelse med et sádant indhold, hvis det ønskes. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller pá anden máde kontrollerer alle rettighederne til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; at brugen af indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller enhed; og at du vil fritage bluezircons.com eller dets partnere for alle krav som konsekvens af indhold indsendt af dig. bluezircons.comhar ret, men ikke pligt til at overváge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. bluezircons.com pátager sig intet ansvar og pátager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller nogen tredjepart. 7. Copyright klager bluezircons.com og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret pá en máde der anfægter copyright, sá kontakt os. 8. KØB VIA DENNE HJEMMESIDE Venligst vores vilkár og betingelser for salg, som regulerer eventuelle køb foretaget via denne hjemmeside. 9. FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR 9.1. DENNE HJEMMESIDE LEVERES AF bluezircons.com Pá EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. bluezircons.com fremsætter ingen erklæringer eller GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÁET, FOR BRUGEN AF DETTE WEBSITE ELLER OPLYSNINGER, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÁ DENNE HJEMMESIDE. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ER PÁ EGEN RISIKO. 9.2. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, bluezircons.com FRASKRIVER alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÁL. bluezircons.com IKKE GARANTERE AT DENNE HJEMMESIDE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA bluezircons.com ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. bluezircons.com KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUG AF DENNE HJEMMESIDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, PÁNALE OG AFLEDTE SKADER. 10. GÆLDENDE LOV Ved at besøge bluezircons.com, accepterer du, at lovgivningen i Hongkong, uden hensyn til principperne for lovkonflikter, vil styre disse Vilkár for brug og enhver tvist af enhver slags, der mátte opstá mellem dig og bluezircons.com eller dets datterselskaber er omfattet til enekompetence Hong Kongs domstole. 11. WEBSITE POLITIKKER, ÆNDRINGER OG UAFHÆNGIGHED Læs ogsá vore andre politikker, som vores Pris politik, lagt ud pá denne hjemmeside. Disse politikker er ogsá dit besøg bluezircons.com. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i vores hjemmeside, politikker, og disse Vilkár for brug til enhver tid. Hvis nogen af disse vilkár anses ugyldig eller anden grund ikke kan hándhæves, skal dette udtryk anses udskilles og berører ikke gyldigheden og hándhævelsen af enhver resterende. 12. Vores adresse bluezircons.com Level 20, One ifc, 1 Harbour View Street, Central. Hong Kong.